Druhy obilia obsahujúce lepok

Podrobné vedomosti o tom, kde sa vyskytuje lepok, sú dôležité.

schaer-strana33aLepková bielkovina glutén je obsiahnutá v nasledovných druhoch obilnín: pšenica, jačmeň, špalda, raž,ovos, pšenica, kamut a triticale. Osoby postihnuté celiakiou by sa mali oboznámiť s týmito druhmi obilnín, aby sa mohli bezpečne vyhýbať lepku v strave.  

 

 

Zdroj: Ako ľahšie žit s celiakiou, uverejnené so súhlasom firmy Dr. Schär.