Laktózová intolerancia

schaer-strana21aPred stanovením diagnózy, ako aj v prvom, akútnom období celiakie, sa môže u pacientov s celiakiou rozvinúť laktózová intolerancia, ktorá je vyvolaná poškodením sliznice tenkého čreva a tým spôsobeným deficitom laktázy, enzýmu, ktorý rozkladá mliečny cukor - laktózu. V týchto prípadoch požívanie potravín obsahujúcich laktózu môže viesť k pretrvávajúcim symptómom ako sú bolesť brucha, hnačky, nadúvanie a plynatosť. Pri liečbe laktózovej intolerancie sa treba vyhýbať potravinám s vysokým obsahom laktózy (plnotučné mlieko, zmrzlina vyrobená z mlieka, tvaroh, ...). Namiesto plnotučného mlieka možno použiť mlieko so zníženým obsahom laktózy alebo sójové mlieko, obe sú dostupné takmer vo všetkých supermarketoch. V niektorých prípadoch však laktózová intolerancia pretrváva aj po zahájení bezlepkového stravovania a normalizácie sliznice tenkého čreva. Je to dôsledkom vrodeného nedostatku enzýmu laktázy, ktorý sa všeobecne u juhoeurópskeho obyvateľstva vyskytuje veľmi často, nie je však zapríčinený celiakou.

 

Zdroj: Ako ľahšie žit s celiakiou, uverejnené so súhlasom firmy Dr. Schär.