Ako často sa celiakia vyskytuje?

Postihnuté je až 1% obyvateľstva.

V posledných rokoch sa ukázalo, že celiakia sa vyskytuje oveľa častejšie ako sa predpokladalo. V rôznych krajinách bola popísaná prevalencia celiakie v rozsahu asi 1:100 až 1:500 (na Slovensku cca 1:400). To znamená, že až 1% obyvateľstva je postihnuté celiakiou, pričom je väčšina prípadov :asymptomatických, nevykazujú teda typický priebeh celiakie a sú z toho dôvodu nediagnostikované. Podobne je to aj v mnohých krajinách východnej Európy, kde rovnako často nie je celiakia diagnostikovaná a počet nezachytených prípadov je veľmi vysoký.

 schaer-strana14

Zdroj: Ako ľahšie žit s celiakiou, uverejnené so súhlasom firmy Dr. Schär.