Aké klinické formy celiakie existujú?

Stručný popis klinických foriem celiakie.

Typická celiakia

Typická, alebo symptomatická celiakia sa vyvíja už veľmi skoro, obyčajne niekoľko mesiacov po ukončení dojčenia a prejavuje sa pre celiakiu typickými symptómami nedostatočného príjmu živín: chronická hnačka, poruchy rastu, nechutenstvo, nevoľnosť a nafúknuté brucho.

Atypická celiakia

Naproti tomu sa atypická celiakia prejavuje až neskoršie a to symptómami mimo črevnej oblasti, ako napr. chudokrvosť z nedostatku železa, neznášanlivosť laktózy, opakujúce sa bolesti brucha, defekty zubnej skloviny, poruchy plodnosti, Dermatitis Herpetiformis Duhring a poruchy rastu v školskom veku.

Tichá celiakia

Tichá celiakia nemá zreteľné symptómy a obyčajne sa diagnostikuje náhodne v rámci krvného vyšetrenia, kedy sa ukáže prítomnosť pozitívnych protilátok. Aj keď sa pri tejto forme celiakie zrejme najprv nevyskytujú žiadne ťažkosti, skutočnosť je taká, že akonáhle pacienti začnú s bezlepkovou diétou, zlepšuje sa ich telesná aj duševná výkonnosť.

Potenciálna celiakia

Ako potenciálnu celiakiu označujeme tie prípady, u ktorých sa v krvi dokážu príslušné protilátky, avšak nález z biopsie čreva je nenápadný. U osôb, ktoré vykazujú túto formu celiakie, sa v priebehu času môže v tenkom čreve vyvinúť zreteľné poškodenie. Potenciálna celiakia sa často diagnostikuje aj u osôb, ktorí trpia autoimunitným ochorením, najmä diabetom 1. typu a chorobami štítnej žľazy, resp. trpia genetickými syndrómami ako Downovým, Turnerovým a Williamsovým, či nedostatkom imunoglobulínu A (syndróm nedostatku protilátok).

 

Zdroj: Ako ľahšie žit s celiakiou, uverejnené so súhlasom firmy Dr. Schär.