Čo sa smie jesť?

Všetky potraviny sa podľa ich vhodnosti rozdeľujú do troch skupín.

Na obrázkoch k tomuto článku nájdete prehľadné tabuľ ky sbezpečnými, nebezpečnými a zakázanými potravinami. Zoznamy však nie sú úplné. Vhodnosť potravín konzultujte vo všaom občianskom združení celiatikov alebo na diskusných fórach na Celiakia.sk prípadne na Facebookovej stránke www.facebook.com/Celiakia.sk

 

Zdroj: Ako ľahšie žit s celiakiou, uverejnené so súhlasom firmy Dr. Schär.