Dermatitis herpetiformis duhring (dh)

schaer-strana20aDH je tá forma celiakie, ktorá sa prejavuje ako zápalové kožné ochorenie. Preto je to takzvaná kožná manifestácia celiakie. Ak teda je u pacienta diagnostikovaná DH, automaticky sa spája s celiakiou. V opačnom prípade to však nemusí platiť. Pre DH sú charakteristické silno svrbiace, mokvajúce vyrážky, alebo pľuzgieriky na pokožke, ktoré sú väčšinou začervenané. 90% pacientov má túto vyrážku na lakťoch a predlaktí. Jedinou kauzálnou a najefektívnejšou terapiou pri DH je prísna bezlepková diéta. U väčšiny pacientov však trvá dlho (niekoľko mesiacov až niekoľko málo rokov), kým sa bezlepkovou stravou dosiahne úplné vymiznutie symptómov. Preto je v prechodnom období potrebná aj medikamentózna liečba, riadená kožným lekárom. Väčšinou do jedného roku od zahájenia diéty, ak ju pacient dodržiava správne, dochádza k vymiznutiu príznakov a k postupnej úprave sliznice tenkého čreva. Bezlepková strava znižuje riziko dlhodobého poškodenia zdravia a dokáže zaručiť optimálny zdravotný stav.

 

Zdroj: Ako ľahšie žit s celiakiou, uverejnené so súhlasom firmy Dr. Schär.