MAGAZÍN

Zlepšuje fyzická aktivita minerálnu hustotu kostí u žien na bezlepkovej diéte?

Zlepšuje fyzická aktivita minerálnu hustotu kostí u žien na bezlepkovej diéte?

Téma
Celiakia
Prečítané
1913x prečítané
Vytvorené:
21:59 12.6.2012
Hodnotenie:
Tím lekárov-výskumníkov sa nedávno rozhodol preskúmať účinky cvičenia a bezlepkovej diéty na kostnú hmotu žien s celiakiou. Výskumný tím sa skladal z Valentíny Passanantiovej, Antonelly Santonicolaaovej, Cristiny Bucciaovej, Paola Andreozziaho, Antonelly Ranaudoy, Daniely V. Di Giacomoc a Caroliny Ciacciovej. ...
Je už vakcína proti celiakii na dosah?

Je už vakcína proti celiakii na dosah?

Téma
Celiakia
Prečítané
2818x prečítané
Vytvorené:
22:35 03.6.2012
Hodnotenie:
Spoločnosť s názvom Microtes Laboratories vyrába očkovacie dávky, o ktorých tvrdí, že môžu byť prvou účinnou vakcínou pri liečbe celiakie. V súčasnosti je jediným spôsobom liečby celiakie, vyhýbať sa konzumácii lepku v strave. ...
Syndróm dráždivého hrubého čreva a citlivosť na lepok bez prítomnosti celiakie: Poznámky z prvých radov.

Syndróm dráždivého hrubého čreva a citlivosť na lepok bez prítomnosti celiakie: Poznámky z prvých radov.

Téma
Celiakia
Prečítané
3772x prečítané
Vytvorené:
17:15 25.5.2012
Hodnotenie:
Mala by byť precitlivelosť na lepok považovaná za akúsi "miernu formu celiakie" v širšom spektre foriem celiakie? Niektorí lekári a vedci zastávajú tento názor...
Nakoľko je spoľahlivá vakcinácia proti hepatitíde typu B u ľudí s celiakiou?

Nakoľko je spoľahlivá vakcinácia proti hepatitíde typu B u ľudí s celiakiou?

Téma
Celiakia
Prečítané
1198x prečítané
Vytvorené:
17:01 14.5.2012
Hodnotenie:
Vakcína HBV je zvyčajne účinná proti bežnému vírusu hepatitídy typu B (HBV) infekcii; na štandardnú vakcináciu nereaguje len 4 - 10% očkovaných príjemcov. Z niektorých štúdií vyplýva, že ľudia s celiakiou môžu mať v porovnaní s bežnou populáciou, vysokú úroveň odolnosti voči HBV vakcíne....
Bezlepková diéta a jej úskalia

Bezlepková diéta a jej úskalia

Téma
Celiakia
Prečítané
4925x prečítané
Vytvorené:
15:13 04.5.2012
Hodnotenie:
Celiakia je celoživotné ochorenie. Zatiaľ jedinou možnou liečbou tohto ochorenia je celoživotné prísne dodržiavanie bezlepkovej diéty. Každý celiatik, ktorý sa po absolvovaní bioptického vyšetrenia a stanovení diagnózy ,, celiakia ,, nastavil na bezlepkovú diétu, mohol sám na sebe pocítiť jej pozitívny vplyv. Aj keď u niektorých prechod z bežnej stravy na stravu bezlepkovú nebol ľahký, začiatok diéty je automaticky spojený s vymiznutím klinických symptómov a s celkovým zlepšením zdravotného stavu. ...
Celiatické ochorenie u starších

Celiatické ochorenie u starších

Téma
Celiakia
Prečítané
2479x prečítané
Vytvorené:
14:34 27.4.2012
Hodnotenie:
Výsledky vyplývajúce z mnohých epidemiologických štúdií podporujú myšlienku, že celiakia nie je ochorenie, ktoré vo veľkom rozsahu ovplyvňuje najmä deti, ale v skutočnosti sa jedná o ochorenie, ktoré môže zasiahnuť ľudí v akomkoľvek veku. ...