MAGAZÍN

Dve percenta pre kosice ZAKLADNE INFO

Dve percenta pre kosice ZAKLADNE INFO

Téma
2% z dane
Prečítané
2180x prečítané
Vytvorené:
07:00 15.3.2012
Hodnotenie:
Vážení celiatici, členovia a priatelia nášho združenia, vážení sponzori, vážená odborná verejnosť, blíži sa čas, kedy sa budeme v súlade so zákonom č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rozhodovať či a na aké účely poskytneme 2 % zaplatenej dane v prospech mimovládnych organizácií. ...
SLC Trnava

SLC Trnava

Téma
2% z dane
Prečítané
2948x prečítané
Vytvorené:
15:18 01.4.2011
Hodnotenie:
Údaje pre poskytnutie 2% dane pre občianske združenie SLC v Trnave Slovenská liga celiakov Radlinského č.1 917 00 Trnava Právna forma: občianske združenie IČO: 308 436 77...
2% z dane pre Nadáciu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

2% z dane pre Nadáciu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Téma
2% z dane
Prečítané
3176x prečítané
Vytvorené:
00:00 10.2.2008
Hodnotenie:
Vážení celiatici, členovia a priatelia nášho združenia, vážení sponzori, vážená odborná verejnosť, blíži sa čas, kedy sa budeme v súlade so zákonom č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rozhodovať či a na aké účely poskytneme 2 % zaplatenej dane v prospech mimovládnych organizácií....
2 percenta pre Kosicke zdruzenie

2 percenta pre Kosicke zdruzenie

Téma
2% z dane
Prečítané
3509x prečítané
Vytvorené:
09:00 22.3.2006
Hodnotenie:
Vážení celiatici, členovia a priatelia nášho združenia, vážení sponzori, vážená odborná verejnosť, blíži sa čas, kedy sa budeme v súlade so zákonom č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rozhodovať či a na aké účely poskytneme 2 % zaplatenej dane v prospech mimovládnych organizácií. ...
2 % pre vychodslovenske Zruzenie rod. a piat. deti a mlad s coeliakiou

2 % pre vychodslovenske Zruzenie rod. a piat. deti a mlad s coeliakiou

Téma
2% z dane
Prečítané
3508x prečítané
Vytvorené:
21:22 13.3.2006
Hodnotenie:
Príloha č. 1 V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti...
Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby:

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby:

Téma
2% z dane
Prečítané
3419x prečítané
Vytvorené:
22:59 17.2.2005
Hodnotenie:
Zdroj: www.rozhodni.sk Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby: 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2005. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 250 Sk....