Dve percenta pre kosice ZAKLADNE INFO

pridané: 15.3.2012 o 07:00 | vytlačiť
Vážení celiatici, členovia a priatelia nášho združenia, vážení sponzori, vážená odborná verejnosť,

blíži sa čas, kedy sa budeme v súlade so zákonom č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rozhodovať či a na aké účely poskytneme 2 % zaplatenej dane v prospech mimovládnych organizácií.

Medzi takéto právnické osoby, ktorým môžete poskytnúť svoje 2% z daní patrí aj naše občianske združenie. Jeho hlavným poslaním je pomoc zdravotne postihnutým celiakiou a bezlepkovou diétou. Chcem Vás ubezpečiť, že Váš podiel dane, za poukázanie ktorého Vám vopred ďakujem, bude použitý len v súlade so zakladajúcou listinou nášho združenia.

Na stranke http://www.rozhodni.sk/ nájdete 2 tlačivá - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

Daňovník- fyzická osoba vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa). Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania - daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby. Ak mal daňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň preplatok na dani, v riadku 11 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.
Ministerstvo financií zverejnilo nové vzory tlačív pre zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň vykonáva zamestnávateľ, na poukázanie 2% z dane z príjmov.
Čo sa týka fyzických osôb, ktoré si podávajú daňové priznanie samé a právnických osôb, tie už majú Vyhlásenia priamo v novom daňovom priznaní, takže tlačivo Vyhlásenie nepotrebujú a ako vyplýva zo Zákona o dani z príjmov, tieto staré Vyhlásenia sa u týchto daňovníkov ani uznávať nebudú.
Fyzické osoby, ktoré si dávajú daňové priznanie sami ho majú uvedené v daňovom priznaní priamo: pri použití tlačiva typ A v oddieli VIII., pri použití tlačiva typ B v oddieli XII.
Daňové priznanie z príjmu právnických osôb umožňuje si tento podiel rozdeliť na niekoľko príjemcov t.j. mimovládnych organizácií a je uvedené v tlačive v časti IV.
Ak ste právnická osoba alebo si daňové priznanie robíte sami je nutné uviesť do nových tlačív daňového priznania nasledovné údaje:
Obchodné meno alebo názov Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou
Sídlo Košice, Benadova 13
Právna forma* Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO) 1517150515

Prosím darujte svoje 2 % z daní akejkoľvek mimovládnej organizácii, napomôžete v jej činnosti a vaše percentá z dane sa nevrátia naspäť štátu.
Všetkým, ktorí prispeli nášmu občianskemu združeniu k zlepšeniu podmienok zdravotne postihnutých celiatikov srdečne ďakujeme.

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., Ústav verejného zdravotníctva LF UPJŠ, ul Šrobárova 2, 040 80 Košice, telefón +421 55 234 3339, e-mail kvetoslava.rimarova@upjs.sk ,
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: kvetoslava.rimarova

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.