MAGAZÍN

DIAGNÓZA

DIAGNÓZA

Téma
Úvod do celiakie
Prečítané
8059x prečítané
Vytvorené:
21:42 02.11.2004
Hodnotenie:
Diagnózu možno stanoviť na základe imunologického vyšetrenia, ktoré preukáže protilátky proti lepku v krvi. Nasleduje bioptické vyšetrenie sliznice čreva, tzv. endoskopia, ktoré preukáže zmeny na črevnej sliznici, typické pre celiakiu. Dôkaz antigliadinových protilátok (AGA) triedy IgG a IgA, a antiendomýziových protilátok (EMA) triedy IgA, antijejunálnych protilátok (JAB) a antiretikulínových protilátok (ARA). ...
KLINICKÉ PREJAVY OCHORENIA

KLINICKÉ PREJAVY OCHORENIA

Téma
Úvod do celiakie
Prečítané
21343x prečítané
Vytvorené:
21:41 02.11.2004
Hodnotenie:
Rozsah postihnutia tenkého čreva môže byť rôzny a preto sú aj príznaky ochorenia rôzne. Hnačky so zapáchajúcou šedou stolicou s nestráveným tukom, zvracanie, úbytok hmotnosti a celková slabosť môžu byť prvými príznakmi ochorenia. U niektorých chorých je postihnutá len začiatočná časť tenkého čreva, v ktorej sa vstrebáva železo a ochorenie sa prejaví len málokrvnosťou (anémiou). ...
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Téma
Úvod do celiakie
Prečítané
5269x prečítané
Vytvorené:
21:39 02.11.2004
Hodnotenie:
Celiakia (primárny malabsorpčný syndróm) je zápalové ochorenie tenkého čreva s precitlivenosťou na pšeničnú bielkovinu lepok – glutén. Súčasťou gluténu (lepku) je proteín gliadín, ktorý sa nachádza v pšenici, jačmeni, raži a ovse. Predpokladá sa, že tento gluténový proteín spúšťa imunologickú reakciu, ktorej výsledkom je poškodenie sliznice a tenkého čreva. Tým pádom dochádza k poruchám vstrebávania vody a živín, čo môže zapríčiniť podvýživu, ktorá môže byť výrazná najmä v dojčeneckom, detskom a adolescentnom veku. Súčasne sa môže porušiť aj trávenie mlieka....
Úvod do celiakie (komplet)

Úvod do celiakie (komplet)

Téma
Úvod do celiakie
Prečítané
44613x prečítané
Vytvorené:
21:36 02.11.2004
Hodnotenie:
CELIAKIA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Celiakia (primárny malabsorpčný syndróm) je zápalové ochorenie tenkého čreva s precitlivenosťou na pšeničnú bielkovinu lepok – glutén. Súčasťou gluténu (lepku) je proteín gliadín, ktorý sa nachádza v pšenici, jačmeni, raži a ovse. Predpokladá sa, že tento gluténový proteín spúšťa imunologickú reakciu, ktorej výsledkom je poškodenie sliznice a tenkého čreva. Tým pádom dochádza k poruchám vstrebávania vody a živín, čo môže zapríčiniť podvýživu, ktorá môže byť výrazná najmä v dojčeneckom, detskom a adolescentnom veku. Súčasne sa môže porušiť aj trávenie mlieka. ...