Úvod do celiakie (komplet)

pridané: 2.11.2004 o 21:36 | vytlačiť
CELIAKIA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Celiakia (primárny malabsorpčný syndróm) je zápalové ochorenie tenkého čreva s precitlivenosťou na pšeničnú bielkovinu lepok – glutén. Súčasťou gluténu (lepku) je proteín gliadín, ktorý sa nachádza v pšenici, jačmeni, raži a ovse. Predpokladá sa, že tento gluténový proteín spúšťa imunologickú reakciu, ktorej výsledkom je poškodenie sliznice a tenkého čreva. Tým pádom dochádza k poruchám vstrebávania vody a živín, čo môže zapríčiniť podvýživu, ktorá môže byť výrazná najmä v dojčeneckom, detskom a adolescentnom veku. Súčasne sa môže porušiť aj trávenie mlieka.


Ochorenie najčastejšie postihuje malé deti, vyskytnúť sa však môže aj u väčších detí, alebo u dospelých. Náchylnosť na vznik gluténovej precitlivenosti je čiastočne aj dedičná, pretože je viazaná na bunkové antigény. U prvostupňových potomkov sa môžu, ale nemusia prejaviť príznaky ochorenia. Ochorenie nevzniká hneď po narodení, predpokladá sa však účasť spúšťacieho mechanizmu (stres, tehotnosť, trauma, operácia, vírusová infekcia). Vznik ochorenia je častý okolo dvoch rokoch života, v 3. a 4. decéniu, ale môže sa prejaviť v ktoromkoľvek veku.

KLINICKÉ PREJAVY OCHORENIA
Rozsah postihnutia tenkého čreva môže byť rôzny a preto sú aj príznaky ochorenia rôzne. Hnačky so zapáchajúcou šedou stolicou s nestráveným tukom, zvracanie, úbytok hmotnosti a celková slabosť môžu byť prvými príznakmi ochorenia. U niektorých chorých je postihnutá len začiatočná časť tenkého čreva, v ktorej sa vstrebáva železo a ochorenie sa prejaví len málokrvnosťou (anémiou). Pri ďalšom nepoznanom priebehu ochorenia sa prejavujú aj ďalšie príznaky vyvolané nedostatkom dôležitých vitamínov a minerálov. Zníženie vstrebávania vápnika má za následok možnú osteoporózu, osteomaláciu alebo syndróm zvýšenej nervosvalovej dráždivosti. Pri zvýšenej nervosvalovej dráždivosti môžeme pozorovať nápadnú zmenu chovania dieťaťa, ktoré často reaguje negativisticky a je mrzuté. Po vylúčení lepku zo stravy sa však správanie dieťaťa ihneď upraví.

Všetky tieto ochorenia sú spojené s nedostatkom ukladania minerálov, hlavne vápnika do kostí. Pokiaľ sa znížené vstrebávanie prejaví ako nedostatok vitamínov tzv. hypovitaminóza alebo avitaminóza vzniká naozaj široká paleta príznakov postihujúcich rôzne systémy v organizme človeka.

Precitlivenosť na lepok sa môže prejaviť aj kožnými príznakmi, najčastejšie začervenaním a pálením vonkajšieho povrchu končatín (najmä v oblasti lakťov a kolien).

Porucha vstrebávania látok v tenkom čreve môže zapríčiniť stratu chuti do jedla a tým aj zastavenie váhového prírastku. Úbytok na váhe je najviac viditeľný na končatinách, ktoré sú tenké. Bruško je vypuklé a roztiahnuté v dôsledku nadmerného črevného obsahu.

Okrem týchto typických prejavov sa často stretávame u detí s netypickými formami celiakie, najmä u batoliat, detí predškolského a školského veku. Deti s týmto atypicky prebiehajúcim ochorením mávajú poruchy rastu a často chýbajú typické prejavy choroby ako napr. časté stolice, dokonca môžu trpieť zápchou.

DIAGNÓZA
Diagnózu možno stanoviť na základe imunologického vyšetrenia, ktoré preukáže protilátky proti lepku v krvi. Nasleduje bioptické vyšetrenie sliznice čreva, tzv. endoskopia, ktoré preukáže zmeny na črevnej sliznici, typické pre celiakiu.
Dôkaz antigliadinových protilátok (AGA) triedy IgG a IgA, a antiendomýziových protilátok (EMA) triedy IgA, antijejunálnych protilátok (JAB) a antiretikulínových protilátok (ARA). U pacientov s pozitívnym výsledkom imunologických testov je indikovaná biopsia tenkého čreva (histologické vyšetrenie odobratej vzorky), ktorou je možné potvrdiť diagnózu. Často je potrebná opakovaná biopsia aj s časovým odstupom (po diéte) alebo pri nezlepšovaní ochorenia. K diagnóze sú často potrebné aj špeciálne rtg vyšetrenia. Až zistenie zlepšenia alebo ústupu príznakov ochorenia (aj pomocou biopsie) po prísnej diéte môže niekedy definitívne potvrdiť diagnózu. Potrebné je vylúčiť aj iné ochorenia spôsobujúce malabsorbciu (poruchu vstrebávania živín v čreve) ako napr.
Crohnovu chorobu, Whippleovu chorobu, parazitózy a iné ochorenia.

LIEČBA
Podstata liečby spočíva v diéte, pričom z potravy vynechávame výrobky z múky obsahujúcej lepok. Nahrádza sa bezlepkovou múkou, ktorá je aj s množstvom výrobkov dostupná aj na našom trhu. Po zavedení bezlepkovej diéty dochádza v priebehu 7- 10 dní k zlepšeniu chuti do jedla a po niekoľkých týždňoch dochádza aj k prírastkom na váhe, upravuje sa aj stolica. Dieťaťu sa však doporučuje dodržiavať diéta po celý život a taktiež by pravidelne malo byť sledované u gastroentrológa. Súčasťou liečby je aj prevencia infekcií a liečba prípadných komplikácií ochorenia. Vhodná je vyvážená strava s nižším obsahom živočíšnych tukov a vyhýbanie sa psychickým stresom.

Ochorenie môže z latentnej fázy prejsť do aktívnej, a to v prípadoch ak nie je dodržiavaná diéta, alebo ak dôjde k jej spusteniu, napr. po vírusovej infekcii, po psychickej alebo fyzickej traume. Krvný test dôkazu gluténových protilátok pomocou jednoduchého ELISA testu umožňuje zistiť ako prísne pacient dodržuje diétu. Moderné technológie výroby potravín spôsobili prítomnosť gluténu prakticky vo všetkých vyrábaných, upravovaných alebo konzervovaných potravinách. Kombináciou ryže, kukurice, zemiakov a ďalších bezlepkových potravín je možné vyrábať plnohodnotné produkty pre kvalitnú bezlepkovú diétu. Vhodné potraviny sú napríklad ryža, kukurica, sója, ovocie, zemiaky, tvrdé syry, ovocné a zeleninové produkty (ak neobsahujú gluténové stabilizátory alebo prísady zväčšujúce ich objem). Nevhodné sú všetky potraviny obsahujúce pšenicu, jačmeň, raž a ovos. Tieto suroviny sú používané aj pri výrobe mäsových výrobkov (lunch-meat, párky a pod.). Mäkké syry a zmrzlina môžu obsahovať gluténové stabilizátory. Mnohé druhy alkoholu a alkoholových prísad v liekoch môžu byť z obilnín. Na každom výrobku by malo byť presné zloženie, zoznam prísad, a telefónne číslo (zadarmo) na výrobcu. Jedine výrobca Vás môže spoľahlivo informovať, či vo výrobnom procese nebol použitý glutén ani v minimálnom množstve. V reštauráciách by jedlá pre bezlepkovú diétu mali byť osobitne vyznačené. To isté sa týka aj označovania liekov (sirupy proti kašľu obsahujú často alkohol z obilnín).

PROGNÓZA
Celoživotné dodržiavanie bezlepkovej diéty umožňuje život bez ťažkostí a predchádza vzniku komplikácií (napríklad lymfómov). Sliznica čreva sa regeneruje pri prísnom dodržiavaní diéty, choroba je v tomto prípade reverzibilná. Ak sa ochorenie nelieči (prísnou diétou), alebo je nepoznané, vznikajú mnohé komplikácie spôsobené aj nedostatočným vstrebávaním živín – postihnutie nervového systému, kostí, pankreasu, pečene, štítnej žľazy a iné vážne ochorenia (epilepsia, diabetes mellitus, ochorenia a poruchy pečene, poruchy imunity).
Najnovšie výskumy dokazujú. že pravdepodobnou príčinou autizmu môže byť chybné štiepenie proteínov, hlavne glaidínu a kazeínu, ktoré vedie k tvorbe halucinogénnych látok v organizme. Špeciálna diéta s vylúčením kazeínu a gliadínu výrazne zlepšuje stav autistov.

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCIA
U niektorých pacientov sa najmä v začiatku ochorenia prejavuje neznášanlivosť aj ďalších potravín ako napr. kvasnice, huby, sója, kurčatá, vajcia, tuniak a mlieko. Enzým laktáza je potrebný k rozloženiu a k vstrebávaniu laktózy (mliečneho cukru) z kravského mlieka v črevných klkoch (z laktózy vzniká glukóza a galaktóza). Pri alergii na lepok a zápalovom postihnutí tenkého čreva sa často prejavujú aj príznaky laktózovej intolerancie: nutkanie na zvracanie, nafukovanie, hnačka a pod. v čase 30 minút – 2 hodiny po konzumácii mlieka alebo inej potraviny obsahujúcej laktózu. Po prísnom dodržiavaní bezlepkovej diéty, sa po období jedného až dvoch rokoch obnoví funkcia črevných klkov, a príznaky laktózovej a inej (negluténovej) intolerancie by sa už nemali prejavovať. Laktózu (mliečny cukor) môžu obsahovať aj ďalšie výrobky ako napr. instantné zemiaky, polievky, dressingy, lunch meat a mnohé iné. Laktóza môže byť súčasťou až 20 % liekov. Preto je potrebné rovnako pozorne čítať zloženie výrobku, alebo informovať sa u výrobcu na obsah laktózy. Vo veku 19 – 50 rokov sa odporúča konzumovať 1000 mg kalcia denne. Komplikáciou diéty s úplným vynechaním mliečnych výrobkov môže byť osteoporóza (rednutie kostí).
Treba pripomenúť, že laktózová intolerancia sa vyskytuje častejšie vo vyšších vekových skupinách, čo je dané normálnym fyziologickým poklesom aktivity laktázy v priebehu života.

POTRAVINOVÉ ODPORÚČANIA
• Hlavným zdrojom lepku sú základné obilniny - pšenica, raž, jačmeň, ovos a výrobky z nich - múka, krupica, ovsené vločky, pudingový prášok, biela káva - melta a pod. Zistilo sa, že ovos v menších množstvách pacienti dobre znášajú, avšak výrobky s názvom „ovsený“ často obsahujú i prímesi iných obilnín, takže lepok sa v nich nakoniec nachádza. Do diéty sa preto neodporúča zaraďovať ani výrobky z ovsa.

• Múka je súčasťou mnohých jedál – obsahuje ju chlieb, pečivo, múčne pokrmy, cestoviny, sušienky, koláče, zákusky, ale i polievky, omáčky, jedlá vyprážané v obale a pod. Zložky obilnín sú súčasťou mnohých hotových pokrmov, polotovarov aj prísad, v ktorých by ich spotrebiteľ azda ani neočakával, nachádzajú sa napríklad v niektorých salámach, párkoch, jaterniciach, mäsových paštétach a pod. Ak ideme pacientovi, ktorý dodržuje bezlepkovú diétu, podávať nový alebo neznámy výrobok, mali by sme si dôkladne preštudovať informácie pre spotrebiteľa uvedené na obale. V prípade neistoty sa treba informovať u výrobcu.

• Medzi vhodné potraviny, ktoré sa môžu zaraďovať do bezgluténovej diéty a sčasti nahrádzajú bežné obilniny, patrí kukurica, zemiaky, sója, proso, amarant, pohánka, fazuľa, ryža (niekedy robí problém pri ťažších formách ochorenia) a výrobky z nich (múky, kaše, škroby atď.).

• Pre pacientov s celiakiou sa vyrábajú špeciálne diétne výrobky z obilnín, z ktorých bol odstránený lepok (bezlepková múka, chlieb, keksy a pod.). Dostupné sú v špecializovaných predajniach.

• Niekedy je potrebné zo stravy vylúčiť aj mlieko, pretože zápal črevnej sliznice pri celiakii môže spôsobiť jeho neznášanlivosť. Po úprave zdravotného stavu možno mlieko opäť podávať.

• Na začiatku diéty sa obmedzujú druhy ovocia a zeleniny s tuhou šupkou, jadierkami, najlepšie je podávať ich po úprave varením a dusením. Keď príznaky choroby ustúpia, možno prejsť na normálnu konzumáciu ovocia a zeleniny.

• V diéte sa používajú sa ľahko stráviteľné jednodruhové tuky – slnečnicový alebo repkový olej, či maslo.

COPYRIGHT © 2003 BY VLADIMÍR RIMÁR
ČLEN VÝBORU
ZDRUŽENIA RODIČOV A PRIATEĽOV
DETÍ A MLADISTVÝCH S COELIAKIOU

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: milos

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.