oz celiastred

pridané: 8.7.2007 o 10:00 | vytlačiť
Dňa 3.5.2007 Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo nové Občianske združenie CELIASTRED Banská Bystrica, ktoré združuje detských a dospelých celiatikov a ich príbuzných v Banskobystrickom kraji.

Poslaním a cieľom Občianskeho združenia CELIASTRED Banská Bystrica je:
- pomáhať uspokojovať potreby členov šírením osvety, presadzovaním oprávnených potrieb občanov postihnutých celiakiou,
- poskytovať pomoc formou sociálno-právneho poradenstva,
- pomoc novodiagnostikovaným pacientom pri prechode z normálnej na bezlepkovú stravu,
- vydávanie neperiodickej publikácie Spravodaj OZ pre svojich členov,
- spolupracovať s partnerskými OZ v SR pri rokovaní s úradmi a politickými predstaviteľmi za účelom presadzovania takých zmien v zákonoch, vyhláškach a predpisoch, ktoré by boli v zhode s legislatívou platnou v krajinách EU,
- snažiť sa, aby všetci výrobcovia potravín v SR záväzne označovali obsah lepku v potravinách,
- aktívne spolupracovať s partnerskými OZ v ČR, a s inými krajinami EU, s výrobcami a predajcami bezlepkových potravín,
- zhromažďovať a rozširovať aktuálne informácie o bezlepkovej diéte.

Občianske združenie CELIASTRED Banská Bystrica zorganizovalo dňa 17.6.2007 prvé stretnutie celiatikov v Banskej Bystrici. Pri finančných problémoch s propagáciou stretnutia celiatikov (spracovanie, rozmnoženie a rozmiestnenie letákov so súkromných zdrojov organizátorov) a neochote niektorých zdravotníckych zariadení s vyvesením letákov sa stretnutia zúčastnilo asi 60 celiatikov a ich rodinných príslušníkov.
Odborným garantom stretnutia bola pani MUDr. Valachová, ktorá vo svojom príhovore vysvetlila vznik a diagnostiku ochorenia celiakia a hlavné zásady bezlepkovej diéty. V diskusii odpovedala na konkrétne otázky ľudí postihnutých celiakiou. Organizátori zabezpečili aj prezentáciu štyroch firiem vyrábajúcich bezlepkové potraviny spojenú s ochutnávkou a predajom ich výrobkov. V neformálnych rozhovoroch si účastníci vymieňali skúsenosti s bezlepkovou diétou a recepty. Všetci zúčastnení získali pripravené informačné materiály a Stanovy OZ CELIASTRED BB.

Najbližšie stretnutie celiatikov sa plánuje na 22.9.2007.
Informácie na tel. č.: 0903 807 945


RNDr. Terézia Ondrušíková
predseda OZ CELIASTRED BB

Nám. Ľ. Štúra 23, 974 05 Banská Bystrica 5, IČO: 45015023, DIČ: 2022376169,
email: CELIASTRED@zoznam.sk, č.ú.1280984001/5600 (Dexia banka, pob. B. Bystrica)
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: citka

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.