STRETNUTIE V KOSICIACH V MARCI

pridané: 13.3.2012 o 22:29 | vytlačiť
ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV DETÍ A MLADISTVÝCH S COELIAKIOU KOŠICE

Košice,27.1.2012
P o z v á n k a
dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú schôdzu členov nášho združenia, ktorá sa uskutoční v sobotu 31. marca 2012 o 10.00 hod a posluchárni UPJŠ na ulici Kostlivého v Košiciach.,

(poslucháreň Filozofickej fakulty, pozor vchod priamo z Kostlivého ulice (nie vo dvore Univerzity P.J. Šafárika, nie za rampou).

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom
doc. MUDr. K. Rimárová, CSc.
PROGRAM SCHÔDZE :
1. Úvod a otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Odborná prednáška doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. - Celiakia – význam diéty a kvalita života celiatikov
4. Správa o činnosti výboru, združenia 2011
5. Voľba výboru Združenia
6. Správa o hospodárení a o revízii účtov za rok 2011 a predbežná správa o hospodárení a správa revíznej komisie o revízii účtov za rok 2009 a 2010
7. Návrh na rozpočet 2011
8. Kooperácia s ostatným nadáciami pre celiakiu, sociálne otázky, finančné dotácie
9. Diskusia
10. Schválenie oboch prednesených správ s rozpočtu
11. Správa návrhovej komisie – návrh uznesení
12. Záver
13. Výstava a predaj bezlepkových výrobkov a balíčky s NOVOU !!!!!!! knihou Celiakia 2011 – len pre členov združenia
Kontakt:
MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., Ústav verejného zdravotníctva LF UPJŠ,
ul. Šrobárova 2, 040 80 Košice
telefón do práce 055 234 3339, e-mail kvetoslava.rimarova@upjs.sk
mobil 0908 543 668

• Členovia, ktorí za rok 2011 ešte nezaplatili členské môžu tak učiniť priamo počas schôdze združenia – členské nezmenené 8 EURO.
• ak má niekto záujem o zaslanie novej monografie Celiakia 2011 a nebude na schôdzi fyzicky prítomný, nech pošle prosím členské za rok 2011 bankovým prevodom a zašle kópiu prevodu na horeuvedenú adresu

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: kvetoslava.rimarova

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.