Extra zdaňovanie ako motivácia ku stravovaniu?

pridané: 29.6.2009 o 05:00 | vytlačiť
Dobrý deň!

Podľa § 152 ods. 5 Zákonníka práce zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Podľa Ministerstva financií SR "vzhľadom na to, že podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodená len hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného iným subjektom, tento finančný príspevok je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom. Snahou takéhoto prístupu zákona o dani z príjmov je v čo najvyššej možnej miere motivovať zamestnávateľov zebezpečovať pre svojich zamestnancov stravovanie a na strane zamestnancov v čo najvyššj možnej miere zabezpečiť dodržanie účelu využitia finančných prostriedkov, ktorým je ich stravovanie počas výkonu práce. Zastávame názor, že nejde o diskrimináciu žiadnej skupiny zamestnancov. Uvedené však neznamená, že Ministerstvo financií Sr nie jew otvorené k návrhom na zmeny zákona o dani z príjmov. Konkrétne návrhy, námety a skúsenosti daňovnííkov a odbornej verejnosti sú veľmi prospešné pri tvorbe najmä daňových zákonov Slovenskej republiky...."

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: Tibor

Diskusia k magazinu (1)

 • napísal:
  používateľ:
  erika.cvm
  pridané:
  16:47 7.7.2009

  No hej, ale keď sme na polovičnom pracovnom úväzku, pričom plný je 7,5 hod. tak ten polovičný má výšku 3,75, čo nie je ani 4 hod. takže na stravné nemáme nárok??? Kto viete, prosím poraďte...Vrelá vďaka

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.