Diétne stravovanie bez lepku budú slovenské študentky prezentovať aj v Abu Dhabi

pridané: 7.8.2013 o 15:21 | vytlačiť

 

(Postup na Expo Sciences International v Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty)   

SOŠ Farského 9 v Bratislavskej Petržalke je škola zameraná na gastronómiu, potravinárstvo, hotelierstvo a marketing. Študenti učebných aj študijných odborov sa každoročne úspešne zapájajú do riešenia SOČ vo viacerých odboroch. V tomto ročníku SOČ zaznamenala SOŠ Farského mimoriadny úspech. Študenti školy obsadili v celoslovenskom kole 1. a 3. miesto v nasledovných odboroch:

1. miesto v odbore 08 Hotelierstvo (HORECA), gastronómia, cestovný ruch s prácou „Diétne stravovanie bez lepku“ obsadili žiačky SOŠ Farského Dana Simonová a Lucia Petrášová a získali mimoriadnu cenu - postup na Celosvetové vedecké fórum mladých Expo Sciences International v Abu Dhabi  

3. miesto v odbore 07 Pôdohospodárstvo s prácou „Renesancia jačmeňa“ získali žiaci Dominika Matejovičová a Daniel Jurík.

 

Konkrétnejšie informácie o víťaznej práci: Diétne stravovanie bez lepku

Podstata bezlepkovej diéty sa dá zhrnúť nasledovne: bezlepkové jedlo je pre celiatika súčasne aj liekom, ktorý musí užívať celoživotne. Na jednej strane je potešujúce, že celiatik nemusí užívať lieky, ale na druhej strane niekedy celiatik po diagnostike svojho ochorenia podľahne panike, že nebude vedieť nakupovať a variť diétne. Keď zistí, aké ďalšie obmedzenia táto diéta prináša, môže podľahnúť beznádeji. Ide napr. o určité vyčlenenie z kolektívu, hlavne u detí, ktoré sa nemôžu stravovať v bežnej školskej jedálni, ak neposkytuje možnosť diétneho stravovania. Pri rodinných návštevách a výletoch treba často objasňovať okoliu, že babičkine koláče a torty nemôže celiatik ochutnať, že  opečené špekáčiky, chlieb a pivo s kamarátmi pri táboráku sú tiež tabu. Problematický je aj výber dovolenky a s tým spojená návšteva reštaurácií. Prieskum ukázal, že ani personál reštaurácií, ktoré sa zaradili medzi ponúkajúce bezlepkové jedlá, nedokáže odpovedať na podstatné otázky o bezlepkovej diéte. Na základe uvedeného sa  maturantky SOŠ Farského rozhodli svojou prácou a aktivitami, ktoré v práci popisujú, uľahčiť život celiatikom aj laikom a odborníkom, ktorí pripravujú pokrmy podľa zásad bezlepkovej diéty.

Vytýčili si nasledovné ciele:

  1. Charakterizovať celiakiu
  2. Popísať problematiku bezlepkovej diéty
  3. Zdôrazniť význam vzdelávacích aktivít pre celiatikov, ich rodiny, personál hotelov      a gastronomických zariadení
  4. Vyhodnotiť dotazníky respondentov a výsledky zohľadniť v práci
  5. Pripraviť materiály vhodné na zvýšenie povedomia o bezlepkovej diéte a pomáhajúce celiatikom naučiť sa s touto chorobou a diétou žiť.

Práca „ Diétne stravovanie bez lepku“ obsahuje výber základných informácií o nevyliečiteľnej chorobe celiakii a popis problematiky celoživotnej bezlepkovej diéty, ktorá je zároveň jediným liekom pri celiakii. Práca dokumentuje nárast súčasných poznatkov o celiakii a bezlepkovej diéte, čo je pozitívna správa pre celiatikov a ich rodiny, ale aj pre personál gastronomických zariadení a prevádzok.

V praxi zatiaľ prevláda nízke povedomie o tejto problematike, preto je v práci zdôraznený význam vzdelávacích aktivít pre celiatikov, ich rodiny, personál hotelov a gastronomických zariadení. Práca obsahuje návod na organizáciu vzdelávacích aktivít zážitkovou formou. Študentky pripravili nasledovné materiály: receptár bezlepkových výrobkov s fotoreceptami, reštauračné kartičky, zoznam výrobcov bezlepkových potravín, zoznam gastronomických prevádzok rešpektujúcich bezlepkovú diétu, zoznam občianskych združení a nadácií pracujúcich pre celiatikov, zoznam webstránok s tematikou celiakia a internet.

Materiály študentky pripravovali s cieľom uľahčiť život celiatikom v oblastiach, ktoré negatívne ovplyvňujú ich psychiku a každodenné spolužitie s ich nevyliečiteľnou chorobou. Zároveň majú podporiť uvedomelý výber diétnych potravín a stravy, chuť získavať nové poznatky, tvorivosť pri príprave bezlepkových pokrmov a pomôžu pri prekonávaní strachu z cestovania a stravovania sa mimo svojej domácnosti. Pri  plnení cieľov práce šlo ozjednodušenie každodenného života celiatikov, eliminovanie beznádeje, odmietania a nechuti ku zmenám v stravovaní a upriamenie pozornosti celiatikov na pozitívne zmeny, očakávania a nové skúsenosti.

Materiály, ktoré sú súčasťou víťaznej práce, sú  vhodné na zvýšenie povedomia o bezlepkovej diéte, pomáhajú celiatikom naučiť sa s touto chorobou a diétou žiť a sú využiteľné aj počas ďalších vzdelávacích aktivít, ktoré bude SOŠ Farského organizovať v budúcnosti. Tým sa zúročí skutočnosť, že vedenie školy podporuje mimoškolskú činnosť žiakov a vytvára podmienky na realizáciu užitočných nápadov.

 

Ing. Brigita Šuhajdová,

konzultantka práce SOČ

 

Na fotkách:

  1. Dana Simonová a Lucia Petrášová - víťazky celoslovenského kola SOČ v odbore 08 Hotelierstvo (HORECA), gastronómia, cestovný ruch zo SOŠ Farského v Bratislave
  2. Chutné recepty bez použitia pšeničnej múky
  3. Bezlepkové pečivo
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: Miloslav Jurík

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.