Preukaz ZTP z 20.02.2006

pridané: 20.2.2006 o 15:04 | vytlačiť
Dnes odpovedá Alena Stankovičová, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny

* ? V akých prípadoch má občan, ktorý je zdravotne postihnutý, žiadať o vydanie preukazu, na základe ktorého môže získať určité zľavy?

Každý občan, ktorý má zdravotné problémy alebo si myslí, že by mohol mať nárok, môže požiadať o vydanie Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. V súvislosti s vydaním preukazu ŤZP sa neskúmajú majetkové pomery občana alebo jeho príjmy."

* ? Ako má postupovať pri vybavovaní preukazu?

Žiada o preukaz na oddelení posudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa trvalého pobytu. Dostane formulár, ktorý vyplní a odovzdá aj s jeho odbornými vyšetreniami, ktoré nemajú byť staršie ako pol roka. Predloženú dokumentáciu potom posudzuje lekár z oddelenia posudkových činností, ktorý určí mieru funkčnej poruchy. Funkčná porucha je nedostatok telesných, duševných alebo zmyslových schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok. Občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 percent, sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Oddelenie posudkových činností rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa jej podania. Ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, vystaví preukaz. K jeho vystaveniu predloží doklad totožnosti a aktuálnu fotografiu.

* ? Pred dvoma rokmi sa zaviedli nové typy preukazov. Ako sa líšia od starých a treba požiadať o vydanie nových?

Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím je biela kartička. Ak potrebuje sprievodcu, je vydaný preukaz s červeným pásom. Preukazy sú nové len v tom, že namiesto označenia okresného úradu a jeho sídla je v nich už uvedený úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho sídlo. Stále však platia aj staré preukazy s pôvodným označením okresného úradu a používajú sa až do minutia zásob. Odtlačok pečiatky na nich je však už s označením príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. O vystavenie nového preukazu netreba žiadať, pretože naďalej platí. O vydanie preukazu treba požiadať len vtedy, ak jeho platnosť bola obmedzená, napríklad do 31. januára tohto roku a podobne.

* ? Na čo má zvyčajne držiteľ preukazu nárok?

Preukaz občan využíva najmä pri cestovaní. Má nárok na vyhradené miesto v hromadnom prostriedku. V mestskej hromadnej doprave cestuje bez cestovného lístka, predkladá preukaz s občianskym preukazom. V inej doprave môže žiadať zľavu, ak ju dopravca poskytuje. Môže využiť preukaz tam, kde sa na služby poskytujú zľavy.

Prebrate z dennika PRAVDA
zupal


Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: zupal

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.