ZŤP a celiakia

pridané: 8.1.2005 o 17:50 | vytlačiť
Preukaz ZŤP dostane osoba po posúdení zdravotného stavu posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska. Nárok na jeho vydanie sa určuje zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších noviel (novely viď na internetových stránkach www.zbierka.sk, http://jaspi.justice.gov.sk.).

Ďalej sú citácie z príslušných §§-ov tohto zákona.


Citácie z § 50 a § 51 zákona 195/1998 Z.z.o sociálnej pomoci :

(1) Na účely kompenzácie sa posudzuje miera funkčnej poruchy občana podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 4.

(2) Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok.

(3) Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách.

(4) Ak má občan viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej druhu zdravotného postihnutia s najvyšším percentuálnym ohodnotením.

(5) Miera funkčnej poruchy, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 4, sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej takému zdravotnému postihnutiu, ktoré vzájomne súvisia a ktoré je najviac porovnateľné v obsahu a v rozsahu znevýhodnenia so zdravotným postihnutím občana.
§ 51

Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely tohoto zákona sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%.

PRÍLOHA č. 4
MIERA FUNKČNEJ PORUCHY PODĽA DRUHOV ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ

Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %

C. Ochorenie tenkého a hrubého čreva

3. Črevné malabsorpcie (coeliakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou)
a) bez podstatných klinických prejavov pri dietoterapii u dospelých ....30-50
b) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky ....40-60
c) na liečbu rezistentné pokročilé formy u dospelých so znížením stavu výživy a výkonnosti ....60-80
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 2
Pridal: Henrieta

Diskusia k magazinu (2)

 • napísal:
  používateľ:
  Systém
  pridané:
  11:29 10.1.2005

  Heňa, ďakujem

 • napísal:
  používateľ:
  Henrieta
  pridané:
  01:18 11.1.2005

  Musím zarmútiť všetkých, ktorý krvopotne získali preukaz ZŤP k diagnóze celiakia alebo aj k akejkoľvek inej diagnóze. Dva dni po napísaní tohto príspevku my v lekárni oznámili, že musím platiť 20,- Sk za recept aj keď pre moje dieťa mám platný preukaz ZŤP. Odmietnutie jeho "akceptovania" po 1.1.2005 odôvodnili platnosťou nového zákona č. 577/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.