Dotácie na potraviny

pridané: 11.3.2004 o 00:47 | vytlačiť
Na stránke ministerstva financií sa nachádza dokument s názvom "Správa vlády Slovenskej republiky o ekonomických dopadoch prijatých ekonomicko-sociálnych zákonov na mladé rodiny a dôchodcov"

Pre nás je zaujímavá časť, v ktorej sú vypracované modelové príklady dopadov zákona č. 45/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov účinného od 1. februára 2004.


3. Modelová situácia- peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov :
V domácnosti, v ktorej občan s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov od 1.2.2004 nastanú tieto zmeny:
a) peňažný príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sa zvýši z 200 Sk na 300 Sk mesačne ak dochádza k zvýšenému opotrebovaniu v dôsledku chronických stavov alebo používaním technicky náročných pomôcok. V zmysle novely zákona o sociálnej pomoci bude občanovi s ŤZP, ktorý poberal túto formu kompenzácie len z dôvodu používania barly od 1.2.2004 zastavený tento peňažný príspevok.
b) výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie v zmysle novely zákona o sociálnej pomoci je diferencovaná podľa typu zdravotného postihnutia a výšky nákladov diétneho stravovania na 1000 Sk, 5000 Sk a 300 Sk mesačne. Uvedená zmena prinesie zvýšenie, respektíve udržanie výšky tohto peňažného príspevku u občanov, ktorých zdravotné postihnutie vyžaduje najnákladnejšiu diétu ( napr.fenylketonúria, cystická fibróza, coeliakia ), u ostatných typov nákladných diét ide o zníženie výšky peňažného príspevku o 483 Sk mesačne, resp. o 683 Sk mesačne.
c) - peňažný príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla sa zvýši z 500 Sk na 700 Sk mesačne.

Príprava novej legislatívy v oblasti kompenzácií zdravotného postihnutia, ktorá bude účinná od roku 2005, sa už začala. Cieľom tejto novej úpravy bude zabezpečiť efektívnejšiu a adresnejšiu pomoc osobám zdravotne postihnutým z existujúcich prostriedkov štátneho rozpočtu.

vybraté z:
http://www.finance.gov.sk/mfsr/mfsr.nsf/0/30296F07B357F7DEC1256E4C004E1EAA?OpenDocument
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: milos

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.