Kedy zaviesť lepok do dojčenskej stravy?

pridané: 11.12.2013 o 17:16 | vytlačiť

Predpokladá sa, že oboznámenie sa   detského organizmu s bezlepkovou stravou je spojené s rizikom vzniku celiakie, ale kedy je vhodný čas na zavedenie potravín s obsahom gluténu do dojčenskej stravy je  doteraz nevyjasnené. S cieľom určiť optimálne obdobie  pre zavedenie lepku do detskej stravy, tím vedcov uskutočnil výskum, v ktorom   posudzovali súvislosť medzi vekom a rizikom vzniku celiakie a tieto údaje porovnávali s údajmi u tých detí, kde sa pokračovalo v kojení.  Vo výskumnom tíme pracovali  MUDr. Ketil Størdal,  PhDr., Richard A. White, PhDr., and MUDr. Merete Eggesbø, PhDr. Všetci traja sú rôzne prepojený s nórskym inštitútom verejného zdravia v Oslo, Nórsko a s  nemocnicou  Østfold Hospital Trust vo Fredrikstade, Nórsko. 

Výskumnú vzorku  tvorilo 107 000 detí  narodených v rovnakom roku, vybraných v rámci  nórskej koherentnej štúdie o matke a dieťati. Stredobodom záujmu bola identifikácia výskytu celiakie v rámci výskumnej vzorky a jej porovnanie s Nórskym registrom pacientov.  Zaznamenávali sa údaje o deťoch, u ktorých bol lepok do stravy zavedený vo veku od 0 – 6 mesiacov a údaje o deťoch dojčených od  0 – 18 mesiacov. Po vylúčení prípadov kvôli nedostatočným informáciám výskumný tím dospel k záveru, že  z počtu 82 167 jedincov, je pre analyzovanie  vhodných 324 detí s diagnózou celiakie. U 8 % detí bol zavedený lepok do stravy vo veku 4 mesiacov, u 45,3 % vo veku medzi 5 a 6 mesiacom a u 46,6 % v období po zavŕšení 6 mesiaca veku, pričom u 78 % detí sa pokračovalo v dojčení aj vo veku  nad 6 mesiacov. Na základe získaných údajov, vedci zaznamenali nasledovné výsledky:  na 1000 dojčiat, u ktorých bol zavedený lepok vo veku medzi 5-6 mesiacom, pripadá 3,68 dojčiat  s diagnózou celiakie. U tých detí, kde bol lepok zavedený neskôr to bolo 4,15 detí z 1000 a u tých detí, u ktorých bol lepok zavedený do stravy skôr,  ešte pred 5 mesiacom veku, bola diagnostikovaná celiakia až u 4,24 detí z 1000. Po štatistických výpočtoch s ďalšími veličinami, ako sú vek, pohlavie, doba dojčenia, celiakia matky, tím dospel k záveru, že oneskorené zavedenie lepku do stravy dojčiat môže byť spojené so zvýšeným rizikom výskytu celiakie. (upravený koeficient pravdepodobnosti výskytu  je 1,27 [pri 95%  spoľahlivosti sa počíta s koeficientom v rozmedzí od 1,01-1,65], p = 0,045). Aj v prípade  dojčenia po 12 mesiaci  veku bola zistená zvýšená pravdepodobnosť rizika vzniku  celiakie (koeficient pravdepodobnosti je 1,49 [pri 95%  spoľahlivosti sa počíta s koeficientom v rozmedzí  1,01–2,.21], p = 0,046).

Záver výskumu potvrdil zvýšené riziko výskytu celiakie jednak u detí, ktoré boli dojčené viac ako 12 mesiacov, jednak u  tých detí, do stravy ktorých bol lepok zavedený po dovŕšení 6 mesiaca.

Autor: Jefferson Adams

Preklad: Alica Máriková

Zverejnené s láskavým dovolením stránky celiac.com

Jefferson Adams je spisovateľ žijúci na voľnej nohe v San Franciscu.  Jeho poetická tvorba, eseje  a fotografie sa objavili medzi inými aj v nasledovných  publikáciách a časopisoch:  Antioch Review, Blue Mesa Review, CALIBAN, Hayden's Ferry Review, Huffington Post, the Mississippi Review a Slate. Adams je členom Národného zväzu spisovateľov v USA, Medzinárodného novinárskeho zväzu a zastrešuje sekciu Spravodajstva o zdraví pre  Examiner.com v San Franciscu.

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: Alica Máriková

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.