Rozšírené kontakty

Slovenská spoločnosť celiatikov
združuje celiatikov a ich priaznivcov z celého Slovenska

sídlo: Pribinova 2, P.O.Box D5, 921 01 Piešťany
kancelária: Krajinská 3, Piešťany
tel.: 0904 065 747
e-mail: ssc@post.sk
web: www.celiakpn.sk

predseda: Ing. Igor Haberern, tel.: 0902 624 933, e-mail: ssc.piestany@gmail.com
podpredseda: Monika Zámečníková, tel.: 033 / 76 218 14, e-mail: nipe@pobox.sk

Informačné centrum SSC:
Krajinská 3, Piešťany,
úradné hodiny: streda 17:00 - 18:00, NUTNÉ telefonicky sa objednať na tel.: 0904 065 747

miesto a termíny stretnutí: viď
www.celiakpn.sk - „Činnosť SSC“

Slovenská spoločnosť celiatikov, pobočka Trenčín
združuje celiatikov z Trenčína a blízkeho okolia

sídlo: Duklianskych hrdinov 24, 911 01 Trenčín
e-mail: ssc.tn@comtron.sk
predseda: Katarína Malíková, tel.: 0903 273 392, mail: malikova.k@gmail.com
miesto a termíny stretnutí: viď www.celiakpn.sk - „Činnosť SSC“

Slovenská spoločnosť celiatikov, pobočka Topoľčany
združuje celiatikov z Topoľčian a blízkeho okolia

sídlo: Kuzmice 196, 956 21 Jacovce
e-mail: ssctopolcany@gmail.com
predseda: Mária Galbavá, tel.: 0908 733 096
miesto a termíny stretnutí: viď www.celiakpn.sk - „Činnosť SSC“

regionálne centrum Partizánske:
zástupca: Talárová Soňa
tel.: 0904 373 217
e-mail:anostalar@gmail.com