Celiakia a potraviny

Miesto:Radlinského 9,  821 37 Bratislava

Začiatok:26.11.2016 09:00

Koniec:26.11.2016 14:00

Termín konania:              26. novembra  2016,  (sobota)       od  9,00 hod.  -  14,00 hod.

Miesto konania:               Aula  Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

                                          Radlinského 9,  821 37 Bratislava

                                          (vchod do budovy aj z Kollárového nám., zastávka trolejbusu č. 212,

              č. 207, )

Hlavný organizátor:        Potravinárska sekcia SSPLPVV ,  FCHPT  STU - Ing. Ladislav Staruch, PhD.

                           Bratislava

                                          OBČIANSKE ZDRUŽENIE CELIATIKOV        - Ing. Mikuláš Hajtáš

                                          Bratislava

Odborný garant:             Doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD. ,  

 

P r o g r a m

IX. ročníka  medzinárodného  odborného  seminára  Celiakia a potraviny  

 9,00 – 10,00 hod.                  Registrácia účastníkov

10,00 – 10,10 hod.                 Otvorenie a privítanie hostí

                                               / Ing. L. Staruch, PhD., FCHPT STU, OZC – Ing. M. Hajtáš /

10,20 – 10,50 hod.                 Medicínske pohľady na celiakiu

                                               /Doc. MUDr. I. Kajaba, PhD., Ing. L. Staruch PhD.,   

                                               FCHPT STU Bratislava /

10,50 – 11,10 hod.                 Potravinová hypersenzitivita na obaly z potravín

                                              /Ing. Syčová, M. - RÚVZ  Poprad /

11,10 – 11,35  hod                 Bezlepková diéta - liečba verzus diétny trend

                                               / Ing. Jarmila Kabátová,  dietolog GEA/ Dr. Schär, Piešťany /

11,35 – 11,55 hod.                 Celiakia a pečeň

                                               /MUDr. Marian Oltman PhD., Bratislava -

                                               NZZ Gastroentero-Hepatologické centrum THALION BA/

12,00– 12,30 hod.                  Prestávka                               

12,30 – 12,55 hod.                 NOVALIM – 25 rokov bezgluténovej výroby na Slovensku

                                               /Ing. Jozef Poprac CSc., Bratislava /

  12,55 – 13,15 hod.                  Vývoj fermentovaných rastlinných  výrobkov pre celiatikov s probiotickým potenciálom

                                               Ing. Matejčeková  Z.  - FCHPT,  STU , Bratislava

13,15 –13,40 hod.                  Panelová diskusia

/Kajaba, Greifová, Poprac, Syčová, Staruch, Matejčeková,    Hajtaš, Augustín, Sekretár, .../

14,00 hod.                              Záver

 

Sprievodným programom počas celého podujatia bude prezentácia výrobkov jednotlivých výrobcov  a  distribútorov bezlepkových  potravín zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Talianska, Nemecka  aj  s možnosťou  nákupu. Nezabudli sme ani na malý darček na záver od spoločnosti Dr. Schär.

 

Kontakt :

Občianske združenie celiatikov Bratislava

Ing. Mikuláš  Hajtáš

tel : 02/556 42 718, 0905 881 639 ,

mail: mhajtas@mail.t-com.sk

 

 

Potravinárska sekcia

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV

Ústav biotechnológie potravinárstva  FCHPT STU  Bratislava

Slovenská spoločnosť pre výživu

 

Občianske združenie celiatikov Bratislava      

 

 

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 3
Pridal: Občianske združenie celiatikov

Diskusia k udalosti (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.