stretnutie členov OZC Bratislava

pridané: 20.2.2006 o 15:27 | vytlačiť
P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na ďalšie zaujímavé stretnutie členov OZC Bratislava , ktoré sa uskutoční
dňa 25. marca 2006, od 9,00 – 14,00 hod.
v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity , Limbová 12, Bratislava - Kramáre.

P r o g r a m:

9,00 - 10,00 hod. registrácia členov, úhrada členského poplatku na rok 2006
10,00 - 11,00 hod. správa o činnosti OZC za rok 2005, voľba Správnej rady,
programové aktivity na rok 2006,
11,00 - 13,00 hod. CELIAKIA – jej príznaky, prejavy, skryté formy, diagnostika , spôsoby
liečby, súvisiace ochorenia , spoločenské a ekonomické dopady,
novinky a informácie...
Vystúpenie a prezentácia odborných lekárov o tomto ochorení -
MUDr. J. Utešený, CSc. (Brno), MUDr. D. Bartúšek (Brno),
MUDr. Ľ. Gürtler (Bratislava), MUDr. M. Krajčírová (Bratislava),
MUDr. I. Páv (Bratislava), PharmDr. K. Gelienová (MZ SR) a iní.
13,00 – 14,00 hod. d i s k u s i a
z á v e r
Súčasťou stretnutia členov OZC Bratislava bude aj možnosť nákupu bezlepkových výrobkov.

Poznámka:
Členský príspevok 300 Sk na rok 2006 prosíme uhradiť najneskôr do 20. marca 2006 v zmysle Uznesenia výročnej členskej schôdze, zo dňa 02 .04 2005 a Stanov OZC Bratislava
a) prevodom z Vášho účtu alebo vkladom na účet : Občianske združenie celiatikov
Tatra banka, a. s. č.ú.2626852124/1100
b) poštovým peňažným poukazom U na adresu združenia podľa predtlačenej poukážky ,

c) v hotovosti ( pre nových členov ) : na stretnutí celiatikov 25. marca 2006, SZU-Limbova 12

Nakoľko sú organizované aktivity určené pre platiacich členov OZC s využívaním výhod, služieb a zariadení , ktoré združenie poskytuje svojim členom aj v zmysle Stanov (napr. príspevky na ozdravné pobyty, využívanie pripravovaného Poradenského centra celiatikov s celoštátnou pôsobnosťou, získavanie informačných materiálov PCC a OZC , možnosť nákupov na stretnutiach , zdarma časopis CELIAKIA a pod. ) žiadame uhradiť členský poplatok do stanoveného termínu z dôvodu prípravy vydania členských preukazov , ktoré budú zároveň vstupenkami na ďalšie nasledujúce aktivity a podujatia OZC Bratislava.

Tešíme sa na stretnutie s Vami !

V Bratislave , 18.02.2006 Výbor OZC Bratislava


Občianske združenie celiatikov, Jégého 9, 821 08 Bratislava
Tel: 02/556 42 718, fax: 02/556 42 719
IČO: 30846129, Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2626852124/1100
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 2
Pridal: milos

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.