Program aktivít OZC Bratislava v roku 2015

pridané: 28.4.2015 o 17:30 | vytlačiť

Program aktivít OZC Bratislava v roku 2015

  

25. apríl                     Výročná členská schôdza na Slovenskej zdravotníckej univerzite

                                    Stretnutie členov OZC spojené s odbornými prednáškami lekárov a

                                    prezentáciou a predajom bezlepkových výrobkov

23. máj                       Deň otvorených dverí k Medzinárodnému dňu celiakie

                                    Stretnutie v priestoroch  pekárne v Modre spojené

                                     s ochutnávkou, ukážkami pečenia a prednáškou

19.-21. jún                 7. Celoslovenský turistický zraz celiatikov a priateľov hôr

                                   Ľubietová / chata Ľubetha /

 4.-11. júl                    Prímorský ozdravný pobyt so zabezpečením bezlepkovej stravy

                                    Taliansko, Lido di Jesolo

 26.júl -2.august         Rekondično – ozdravný pobyt  pre rodiny s deťmi a dospelých      

                                    Dolný Smokovec, hotel Autis

september                  Bezlepkové potraviny a výživa

                                   Predajno-edukačný deň spojený s ukážkami pečenia a  predajným

                                   trhom bezlepkových potravín. (miesto: SOŠ, Farského 9, Bratislava)

október                      Výlet do Brna na celoštátne stretnutie českých celiatikov 

Účasť na odborných prednáškach a možnosť nákupu širokého sortimentu bezlepkových potravín /v prípade dostatočného záujmu /

december                   Stretnutie s Mikulášom

                                   Predvianočné stretnutie pre deti  

Na členskej schôdzi v prípade dohody môžeme na Váš návrh realizovať  programové doplnenie a zmeny / napr. deň detí ..../

Pre členov, ktorí nestihli uhradiť členský príspevok na rok 2015 pripomíname, že výška príspevku je v sume 13 Eur/rodinu. Ak máte záujem naďalej byť členom našej organizácie, zúčastňovať sa pripravovaných aktivít aj v nasledujúcom období, prosíme o úhradu  príspevku obratom.  Číslo účtu:  2626852124/1100  Tatra banka a.s. / poštovú poukážku prikladáme pre prípad úhrady touto formou/

Neuhradenie členského príspevku budeme považovať za prejav Vašej vôle o ukončenie členstva,  korešpondenčného styku  a  vyradenie z databázy členov OZC Bratislava.

Súčasne Vás prosíme o zváženie možnosti poskytnutia 2% z odvedených daní za rok 2014 u zamestnancov /termín odovzdania podkladov na DÚ je do 30.4.2015/, ktoré nám významne pomáhajú pri zabezpečovaní a realizácii našich akcií. Za každý príspevok a dar vopred ďakujeme.

So srdečným pozdravom

                                                                                                                Ing. Mikuláš Hajtáš

                                                                                                                                predseda OZC

 

Prosíme o skorý termín úhrady členského, z dôvodu prepojenia výpisov z účtov v banke s počítačovo evidovanou databázou členov a  generovaním pozvánok na najbližšie pripravované stretnutie, a tiež prípravy vydania nových členských preukazov. Tieto budú vydané spolu s členskou známkou na r. 2015 a zaslané výlučne členom so zaplateným členským. 

 

Občianske združenie celiatikov,  Jégého 9,  821 08 Bratislava

Tel. 02/556 42 718,  0905881639, fax: 02/556 42 719

IČO: 30846129, bankové spojenie: Tatra banka, a. s. – č.ú.2626852124/1100

e-mail : ozc@mail.t-com.skkhajtasova@mail.t-com.sk, mhajtas@mail.t.com.sk

 

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 2
Pridal: Občianske združenie celiatikov

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.