Program aktivít OZC Bratislava v roku 2013

pridané: 4.4.2013 o 18:45 | vytlačiť

 

2.-9. marca                 Jarná lyžovačka v Lopušnej doline / už realizovaná /

 

13. apríl                     Výročná členská schôdza na Slovenskej zdravotníckej univerzite

                                    Stretnutie členov OZC spojené s odbornými prednáškami lekárov a

                                    prezentáciou bezlepkových výrobkov

18. máj                       Deň otvorených dverí k Medzinárodnému dňu celiakie

                                    Stretnutie v priestoroch Viedenských pekárni v Modre spojené

                                     s ochutnávkou a ukážkami pečenia.

21.-23. jún                  5. Celoslovenský turistický zraz celiatikov a priateľov hôr

                                   Terchová

 6.-13. júl                    Prímorský ozdravný pobyt so zabezpečením bezlepkovej stravy

                                    Taliansko, Lido di Jesolo

 18.-24. august           Rekondično – ozdravný pobyt  pre rodiny s deťmi a dospelých      

                                    Dolný Smokovec, hotel Autis

september                  Bezlepkové potraviny a výživa

                                   Predajno-edukačný deň spojený s ukážkami pečenia a I. predajným

                                   trhom bezlepkových potravín. (miesto: SOŠ, Farského 9, Bratislava)

október                      Výlet do Brna na celoštátne stretnutie českých celiatikov 

Účasť na odborných prednáškach a možnosť nákupu širokého sortimentu bezlepkových potravín

december                   Stretnutie s Mikulášom

                                 Predvianočné stretnutie pre deti a dospelých

 

Pre tých členov, ktorí nestihli uhradiť členský príspevok na rok 2013 pripomíname, že výška príspevku je v sume 13 Eur/rodinu. Ak máte záujem naďalej byť členom našej organizácie, zúčastňovať sa pripravovaných aktivít aj v nasledujúcom období, prosíme o úhradu členského príspevku obratom.  Číslo účtu:  2626852124/1100  Tatra banka a.s.

Neuhradenie členského príspevku budeme považovať za prejav Vašej vôle o ukončenie členstva,  korešpondenčného styku  a  vyradenie z databázy členov OZC.

Súčasne Vás prosíme o zváženie možnosti poskytnutia 2% z odvedených daní za rok 2012 u zamestnancov /termín odovzdania podkladov na DÚ je do 30.4.2013/, ktoré nám významne pomáhajú pri zabezpečovaní a realizácii našich akcií. Za každý príspevok vopred ďakujeme.

 

So srdečným pozdravom

Ing. Mikuláš Hajtáš

predseda OZC

  

Prosíme dodržať termín úhrady členského, z dôvodu prepojenia výpisov z účtov v banke s počítačovo evidovanou databázou členov a  generovaním pozvánok na najbližšie pripravované stretnutie .

 

Občianske združenie celiatikov,  Jégého 9,  821 08 Bratislava

Tel. 02/556 42 718,  0905881639, fax: 02/556 42 719

IČO: 30846129, bankové spojenie: Tatra banka, a. s. – č.ú.2626852124/1100

e-mail : ozc@mail.t-com.skkhajtasova@mail.t-com.sk, mhajtas@mail.t.com.sk

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: Občianske združenie celiatikov

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.