Prehľad navrhovaných aktivít OZC Bratislava v roku 2014

pridané: 16.2.2014 o 18:52 | vytlačiť

 Milí priatelia,

 posielame Vám prehľad navrhovaných aktivít OZC Bratislava v roku 2014 :

22.2.-1.3.                    Jarná ozdravná lyžovačka v Lopušnej doline, Hotel Lopušná dolina

 

26. apríl                     Výročná členská schôdza na Slovenskej zdravotníckej univerzite

                                    Stretnutie členov OZC spojené s odbornými prednáškami lekárov a

                                    prezentáciou bezlepkových výrobkov

17. máj                       Deň otvorených dverí k Medzinárodnému dňu celiakie

                                    Stretnutie v priestoroch Viedenských pekárni v Modre spojené

                                    s ochutnávkou a ukážkami pečenia.

máj – jún                   Detský športový deň, akcia organizovaná rodičmi pre deti

jún                              6. Celoslovenský turistický zraz celiatikov a priateľov hôr

                                   (  miesto momentálne riešime)

júl                              Prímorský ozdravný pobyt so zabezpečením bezlepkovej stravy

                                    Taliansko, bude sa konať v prípade dostatočného záujmu

august                        Rekondično – ozdravný pobyt  pre rodiny s deťmi a dospelých      

                                    bude sa konať v prípade dostatočného záujmu

september                  Upečme si sami – praktické  ukážky pečenia

                                   Predajno-edukačný deň spojený s ukážkami pečenia a 2. predajným

                                   trhom bezlepkových potravín. (miesto: SOŠ, Farského 9, Bratislava)

október                      Výlet do Brna na celoštátne stretnutie českých celiatikov 

Účasť na odborných prednáškach a možnosť nákupu širokého bezlepkového sortimentu

november                   Celiakia a potraviny VIII. ročník medzinárodného seminára venované celiatickým potravinám, výžive, výrobcom dietetických potravín a odborným poznatkom a skúsenostiam lekárov s celiakiou

december                   Stretnutie s Mikulášom

                                    Predvianočné stretnutie pre deti a dospelých

 

Pre tých členov, ktorí nestihli uhradiť členský príspevok na rok 2014 pripomíname, že výška príspevku je v sume 13 Eur/rodinu. Ak máte záujem naďalej byť členom našej organizácie, zúčastňovať sa pripravovaných aktivít aj v nasledujúcom období, prosíme o úhradu členského príspevku najneskôr do 10.marca 2014.  Číslo účtu : 2626852124/1100  Tatra banka a.s. s uvedením mena a priezviska člena OZC.

Neuhradenie členského príspevku budeme považovať za prejav Vašej vôle o ukončenie členstva,  korešpondenčného styku  a  vyradenie z databázy členov OZC.

Súčasne Vás prosíme o zváženie možnosti poskytnutia 2% z odvedených daní za rok 2013, ktoré nám významne pomáhajú pri zabezpečovaní a realizácii našich akcií. Za každý príspevok vopred ďakujeme.

Prosíme dodržať termín úhrady členského z dôvodu prepojenia výpisov z účtov v banke s počítačovo evidovanou databázou členov a  generovaním pozvánok na najbližšie pripravované stretnutie.

So srdečným pozdravom

                                                                                                                                Ing. Mikuláš Hajtáš

                                                                                                                                predseda združenia

V Bratislave 6.2.2014


Občianske združenie celiatikov,  Jégého 9,  821 08 Bratislava

Tel. 02/556 42 718,  0905881639, fax: 02/556 42 719

IČO: 30846129, bankové spojenie: Tatra banka, a. s. – č.ú.2626852124/1100

e-mail : ozc@mail.t-com.skkhajtasova@mail.t-com.sk, mhajtas@mail.t.com.sk


Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: Občianske združenie celiatikov

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.