P O Z V Á N K A

pridané: 13.3.2007 o 22:00 | vytlačiť
na výročnú členskú schôdzu a ďalšie zaujímavé stretnutie členov OZC Bratislava, ktoré sa uskutoční
dňa 31. marca 2007, od 9,00 - 14,00 hod.

v budove Slovenskej zdravotníckej univerzity, príz. B-001, Limbová 14, Bratislava.

P r o g r a m

9,00 - 10,00 hod. Registrácia členov, úhrada členského poplatku na rok 2007
10,00 - 10,45 hod. Správa o činnosti a hospodárení OZC za rok 2006,
programové aktivity v roku 2007, schválenie uznesenia členskej schôdze
PhDr. K. Hajtášová – predsedníčka OZC
10,45 - 11,00 hod. Nová kategorizácia bezlepkových potravín v lekárňach s platnosťou
od 01. 04. 2007
Pharm. K. Gelienová, príspevok zástupcu MZ SR
11,00 - 11,10 hod. Dr. Schär GmbH - výrobca bezlepkových potravín
( krátka prezentácia o zaradených výrobkoch.....)
11,10 - 12,30 hod. Ako spoznáme celiakiu u detí a dospelých pohľadom
praktického lekára a röngenológa - prednáška
MUDr. J. Utešený, CSc. (Brno ), MUDr. D. Bartúšek, (Brno ) -
demonštrácia ukážky neinvazívnej vyšetrovacej metódy celiakie
12,30 - 13,00 hod. Tvorba databázy bezlepkových výrobkov a potravín
Ing. T. Veleba, ( Brno ) – zástupca spoločnosti EUROZONA 13,00 - 14,00 hod. Diskusia
14,00 hod. Záver


Súčasťou stretnutia členov OZC Bratislava bude aj prezentácia a možnosť nákupu bezlepkových výrobkov.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Kontakt: :
PhDr. Katarína Hajtášová
e-mail : khajtasova@ stonline.sk, tel: 02/ 556 42 718, Fax: 02/ 556 42 718 – ( večer)
Doprava : trolejbus č. 212, č. 204, autobus č. 32, smer - nemocnica KramáreObčianske združenie celiatikov , Jégého 9 , 821 08 Bratislava
tel. č . 02/ 556 42 718 , fax. 02/556 42 719
IČO : 30846129, Tatra banka a.s. číslo účtu : 2626852124/1100
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 1
Pridal: milos

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.