2% z dane - postup

pridané: 20.2.2006 o 15:15 | vytlačiť
Milí návštevníci,
radi by sme vás, rovnako ako v minulom roku poprosili o poukázanie 2% z daní na účet Občianskeho združenia celiatikov, Bratislava. Aj vďaka Vášmu "nepriamemu" príspevku budeme môcť organizovať ešte lepšie akcie nielen pre deti a kvalitnejšie odborné stretnutia.

V nasledovnom texte uvádzame postup, všetky potrebné tlačivá nájdete v časti Downloads, časť "Občianske združenie celiatikov"

Postup krokov na poukázanie 2% pre „ zamestnancov“, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov
na daň z príjmov

1. Ak ste vo februári nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň urobte tak prosíme obratom . Pôvodný termín bol 15.2.2006 , ale zamestnávatelia majú túto možnosť urobiť to na Vaše požiadanie aj teraz. .
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 20 Sk.
4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2006 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

7. Obchodné meno – názov : Občianske združenie celiatikov.
Sídlo : Jégého 9 , 821 08 Bratislava
Právna forma : Občianske združenie
IČO : 30846129


Poznámky:
- Do kolónky ROK sa píše 2005
- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. ( v našich tlačivách je to už predpísané )

Postup krokov pre „ fyzické osoby , ktoré si samé podávajú daňové priznanie“

8. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 20 Sk pre prijímateľa.
9. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali. ( v našich tlačivách sme tieto údaje predznačili )
10. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.3.2006) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
11. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

12. Obchodné meno – názov : Občianske združenie celiatikov.
Sídlo : Jégého 9 , 821 08 Bratislava
Právna forma : Občianske združenie
IČO : 30846129


Poznámky:
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Postup krokov na poukázanie 2% pre „ právnické osoby“

1. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 250 Sk.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 250 Sk na jedného prijímateľa.
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

7. Obchodné meno – názov : Občianske združenie celiatikov.
Sídlo : Jégého 9 , 821 08 Bratislava
Právna forma : Občianske združenie
IČO : 30846129


Poznámky:
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: milos

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.