Výročna schôdzu členov Združenia rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou Košice

Miesto:V posluchárni UPJŠ na ulici Kostlivého v Košiciach

Začiatok:28.3.2015 10:00

Koniec:28.3.2015 15:00

Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou Košice

 

Košice, 20.2.2015

                           
P o z v á n k a

 

dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú schôdzu členov nášho združenia, ktorá sa uskutoční  v sobotu 28. marca 2015  -  sobota -   o 10.00 hod. -  v posluchárni UPJŠ na ulici Kostlivého v Košiciach.,

(pozor vchod priamo z  Kostlivého ulice (nie vo dvore Univerzity P.J. Šafárika, nie za rampou).  

           

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

S pozdravom

 

doc. MUDr. K. Rimárová, CSc., mim. prof. 

 

Program schôdze :

 1. Úvod a otvorenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Odborná prednáška doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. - Celiakia – význam diéty a kvalita života celiatikov  
 4. Správa o činnosti výboru, združenia 2014
 5. Voľba výboru Združenia, voľba nového štatutárneho zástupcu   
 6. Správa o hospodárení a o revízii účtov za rok 2014  
 7. Návrh na rozpočet 2014
 8. Kooperácia s ostatným nadáciami pre celiakiu, sociálne otázky, finančné dotácie
 9. Diskusia 
 10. Schválenie oboch prednesených správ a  rozpočtu 
 11. Správa návrhovej komisie – návrh uznesení   
 12. Záver
 13. Výstava  a predaj bezlepkových výrobkov 

 

Kontakt:

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof., Ústav verejného zdravotníctva  LF UPJŠ, ul.  Šrobárova 2,  040 80 Košice

telefón do práce  055 234 3339,  e-mail  kvetoslava.rimarova@upjs.sk

mobil 0908 543 668

 

*Platba ročného členského vo výške 8  za rok 2015 EURO priamo na schôdzi Združenia

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 2
Pridal: Združenie rodičov a priateľov...

Diskusia k udalosti (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.