Stretnutie celiatikov Košice

pridané: 11.3.2013 o 20:40 | vytlačiť

Milí priatelia celiakie, zasielam pozvánku na našu schôdzu v Košiciach. K pozvánke pridávam aj prosbu o 2 percentá z daní. Vzhľadom na to, že som nerobila registráciu združenia a predpokladám, že vy by ste chceli pomôcť práve celiatikom, posielam vyhlásenie a potvrdenie pre OZC v Bratislave. Teším sa na stretnutie v Košiciach

S pozdravom

Rimárová

Údaje pre darovanie 2% pre Občianske združenie celiatikov Bratislava nájdete tu:

 
P o z v á n k a

 

dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú schôdzu členov nášho združenia, ktorá sa uskutoční  v sobotu 23. marca 2013   o 10.00 hod. -  v posluchárni UPJŠ na ulici Kostlivého v Košiciach.,

(poslucháreň Filozofickej fakulty, pozor vchod priamo z  Kostlivého ulice (nie vo dvore Univerzity P.J. Šafárika, nie za rampou).  

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

doc. MUDr. K. Rimárová, CSc.

Program schôdze:

 1. Úvod      a otvorenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie     
 3. Odborná prednáška      doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. - Celiakia – význam diéty      a kvalita života celiatikov  
 4. Správa o činnosti      výboru, združenia 2012
 5. Voľba výboru      Združenia  
 6. Správa      o hospodárení a o revízii účtov za rok 2012  
 7. Návrh na rozpočet      2013
 8. Kooperácia      s ostatným nadáciami pre celiakiu, sociálne otázky, finančné dotácie
 9. Diskusia 
 10. Schválenie oboch prednesených správ s rozpočtu 
 11. Správa návrhovej komisie – návrh uznesení   
 12. Záver
 13. Výstava a predaj bezlepkových výrobkov 

Kontakt:

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., Ústav verejného zdravotníctva  LF UPJŠ,

ul.  Šrobárova 2,  040 80 Košice

telefón do práce  055 234 3339,  e-mail  kvetoslava.rimarova@upjs.sk

mobil 0908 543 668

.

*Platba ročného členského vo výške 8  EURO priamo na schôdzi Združenia

 

Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou Košice,

Košice, 11.3.2013

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 2
Pridal: Združenie rodičov a priateľov...

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.