Výročná členská schôdza OZC

Miesto:Budova Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, Bratislava, miestnosť č. A 154, I. poschodie

Začiatok:23.4.2016 10:00

Koniec:23.4.2016 14:00

P  O Z  V Á  N  K  A 

 

na  výročnú  členskú  schôdzu  a  ďalšie  zaujímavé  stretnutie  členov  OZC Bratislava,  ktoré  sa  uskutoční

 

dňa  23. apríla 2016   od  10,00 hod.  -  14,00 hod.

 

v  budove  Slovenskej  zdravotníckej  univerzity,  Limbová  12,  Bratislava,

miestnosť č. A 154,  I. poschodie

 

P r o g r a m

     

    9,00  -  10,00 hod.   Registrácia členov, prezentácia a nákup bezgluténových výrobkov 

                       

  10,00  10,30 hod.   Správa o činnosti a hospodárení OZC za rok 2015

                                    Programové aktivity na rok 2016.

                                  

  10,30  -  10,55 hod.   Celiakia v klinickej praxi

                         MUDr.B.Bulíková Ph.D.,Interná gastroenterologická klinika FN Brno-Bohunice

                                    

 10,55  -  11,20 hod.    Celiakia a ultrazvuk

                                    MUDr. D. Bartušek, Ph.D.,Rádiologická klinika FN Brno - Bohunice

 

 11,20 -   11,45 hod     Katalóg CELIATICA 2016/2017 a Bezgluténové hotové jedlá,

                                    T. Veleba ČR , Praha, Eurozona s.r.o., EuroMeal SK, s.r.o.

 

 11,45   13.55 hod.  Panelová diskusia a ultrazvukové vyšetrenia pacientov

 

 14,00   hod.               Záver  

 

Sprievodným programom počas stretnutia budú aj ukážky neinvazívneho ultrazvukového vyšetrenia vo vzťahu k  celiakii  ( MUDr. Bartušek Ph.D., MUDr. Litavcová A. )  a možnosť nákupu  bezgluténových potravín.

 

VSTUP LEN  PRE  ČLENOV  OZC BRATISLAVA

so zaplateným členským pre rok 2016

 

Kontakt: PhDr. K. Hajtášová,   Ing. M. Hajtáš,  mob. 0905 881 639

e-mail : mhajtas@ mail.t-com.sk

Doprava :  trolejbus  č. 212,  č. 204,  autobus č. 32 , smer  -  nemocnica  Kramáre   

 

Občianske združenie celiatikov , Jégého 9 , 821 08 Bratislava

tel. č . 02/ 556 42 718 ,  0905 88 16 39 , e-mail : ozc@mail.t-com.sk

IČO : 30846129, Tatra banka a.s., číslo účtu : 2626852124/1100     

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 3
Pridal: Občianske združenie celiatikov

Diskusia k udalosti (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.