Slovenská spoločnosť celiatikov

Slovenská spoločnosť celiatikov v Piešťanoch vznikla najprv ako pobočka Slovenskej ligy celiakov Trnava v r. 2002. Od r. 2004 už funguje ako samostatné občianske združenie so sídlom v Piešťanoch zaregistrované na ministerstve vnútra SR s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho zakladajúce členky boli Mgr. Chalupková, p. Brezovská a p. Móciková. Viac informácií

POSLEDNÉ PRÍSPEVKY O.Z.

AKTUALITY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA